Main content

19 april 2011

Karine Troost, leerling uit de tweede klas van Melanchthon Berkroden,heeft een IPod touch ontvangen uit handen van Jochem Valkema van Codename Future.Ze won deze iPod met een wedstrijd die door het Kinderrechtencollectief in samenwerking met Codename Future is uitgeschreven.
In een project van een aantal weken hebben leerlingen uit de tweede klas zich verdiept in kinderrechten, zoals het recht op onderwijs en een veilige woonomgeving. Ze hebben posters gemaakt, interviews gehouden en campagnes bedacht.

Na afloop van het project konden leerlingen meedoen aan een wedstrijd waarbij ze een kerstwens moesten schrijven aan een minder bedeeld kind. Karine is er door haar bijdrage als één van de vier landelijke prijswinnaars uitgekomen. Het Kinderrechtencollectief feliciteert de winaars. Een poster met de winnende projecten heeft het Kinderrechtencollectief aan de Staatssecretaris VWS, mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten, aangeboden.