Main content

De winnaar van de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2013, Rekha Ramlal, heeft haar prijs verzilverd door een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomite in Genève te brengen. Met haar scriptie ‘De ervaringen van kinderen bij het minderjarigenverhoor bij rechtbanken in civiele zaken‘ vraagt zij aandacht voor de stem van het kind. Voor Rekha biedt de prijs mogelijkheden zich verder verdiepen in kinderrechten, zij roept studenten op om vooral mee te doen met de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2014.

Rekha Ramlal: ‘Dit was een ontzettend bijzondere ervaring. In de eerste plaats, omdat het bekendheid gaf aan mijn scriptie en daarmee de aandacht vestigde op: ‘De stem van het kind’.’

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit najaar voor de tweede keer de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit. Deze scriptieprijs is ingesteld ter ere van professor Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd.

Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. De scriptieprijs bestaat onder andere uit een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève en een geldbedrag.

Deadline deelname
Deadline voor het aanleveren van scripties voor de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2014 is 1 oktober 2014 om 12.00 uur. Zie voor de voorwaarden de website van de Universiteit Leiden, afdeling Jeugdrecht.

Op 4 juni 2014 vloog ik naar Genève, waar Ik werd daar hartelijk ontvangen door de medewerkers van Defence for Children International (DCI). De eerste dag stond een rondleiding door het gebouw van de Verenigde Naties op het programma. Doordat ik een eigen badge kreeg, was het mogelijk om op plaatsen in het gebouw te komen, die je bij een normale rondleiding niet ziet. Het was indrukwekkend om door het (enorme) VN-gebouw te lopen en te zien dat er zoveel mensen, van zoveel nationaliteiten, op één plek aanwezig zijn om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de Rechten van de Mens over de hele wereld. Heel inspirerend!

Ook heb ik een ‘kijkje’ kunnen nemen in het werkveld van de NGO’s. Ik mocht een vergadering van DCI bijwonen en een pre-sessie van de President van The Human Rights Council. Het was interessant om te zien hoe de NGO’s hun invloed grijpen om bekendheid te geven aan schendingen van mensenrechten om verbetering te kunnen bewerkstelligen. Op de tweede dag in Genève heb ik een sessie van het Kinderrechtencomité mee mogen maken. Die dag stonden de kinderrechten in Indonesië centraal. De leden van het Kinderrechtencomité probeerden op een respectvolle, maar ook doortastende manier de overheid van Indonesië te bewegen om de rechten van kinderen verder te verbeteren. Hierbij kwamen onder andere onderwerpen als het uithuwelijken van jonge meisjes, seksuele uitbuiting van kinderen, alsmede discriminatie op grond van religie, aan de orde.
De laatste dag heb ik kunnen uitrusten en de ervaringen van de afgelopen dagen op me in kunnen laten werken. Ik werd rondgeleid door het oude centrum van Genève, door een medewerker van DCI, die ook op de laatste dag een voortreffelijke gids was.

Thuis aangekomen, kijk ik terug op een hele bijzondere ervaring. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet, die mijn passie voor kinderrechten delen. De komende tijd zal ik me verder blijven ontwikkelen. Het geldbedrag van € 1.000,- heb ik (deels) gebruikt voor de inschrijving voor een cursus over de persoonlijkheidsstructuur van mensen. Ik ga deze cursus in januari 2015, met veel interesse, volgen en vervolgens natuurlijk de geleerde kennis toepassen in de diagnostiek.

Aan studenten zou ik het advies willen geven om vooral mee te doen met de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs. Het is een ervaring die je niet wil missen!