Main content

 

Jongeren willen meepraten over de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Om hun eis kracht bij te zetten overhandigden jongeren vandaag een kindvriendelijke versie van de Ontwikkelingsdoelen aan Koen Davidse, ambassadeur Millenniumdoelen en verantwoordelijk voor de ontwikkelingsagenda bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In juli 2014 besloten de VN-lidstaten om nieuwe doelstellingen vast te stellen om het leven overal op deze wereld beter te maken voor mensen, zonder schade aan te richten aan de planeet. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn het vervolg op de Milleniumdoelstellingen, de acht afspraken om onder meer armoede en honger te bestrijden, een einde te maken aan ziektes als hiv/aids, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen en onderwijs voor iedereen mogelijk te maken. De Millenniumdoelen moesten dit jaar behaald zijn, maar dat is -ondanks vooruitgang- niet gelukt. Meer dan een miljard mensen leven nog steeds in armoede.

De Nederlandse jongeren willen met de kindvriendelijke versie aandacht vragen voor de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de regering vragen om jongeren te betrekken bij het bereiken van de nieuwe doelen. Ze willen bijvoorbeeld meedenken over concrete maatregelen om de doelen te bereiken. Want, zo vinden zij, de doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling van de aarde en haar bewoners, gaan vooral jonge mensen aan. “Jongeren van nu zijn volwassen als de nieuwe doelen bereikt moeten zijn”, zegt één van hen. “Wij moeten de doelen dus niet alleen uitvoeren, maar ook in die nieuwe wereld leven en daarin onze kinderen opvoeden.”

Internationale beweging
Ook in andere landen zijn jongeren actief om een kindvriendelijke versie van de Millenniumdoelen te eisen. Eind maart sprak de veertienjarige Rodrigo de Verenigde Naties toe in New York. Rodrigo woont sinds zijn achtste in een SOS kinderdorp in Chili. Namens de kinderen in Latijns Amerika pleitte hij voor het recht van kinderen om gehoord te worden, juist als het gaat om de nieuwe doelen. De Nederlandse jongeren krijgen steun van Defence for Children, ECPAT Nederland, Plan Nederland, Save the Children, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland en World Vision.