Main content

20 maart 2014

Ieder jaar organiseert de VN-Mensenrechtenraad in Genève een dag die volledig in het teken staat van kinderrechten. Op 13 maart 2014 heeft de zogeheten ‘Annual full-day meeting on the rights of the child’ plaatsgevonden rondom het thema ‘Het recht van kinderen op toegang tot het recht’. Defence for Children International heeft tijdens deze dag opgeroepen tot een wereldwijd onderzoek naar het zonder tussenkomst van de rechter opsluiten van kinderen in instellingen en gevangenissen.

“Dit is niet alleen een onafhankelijk fundamenteel recht, maar ook een voorwaarde voor effectieve bescherming en bevordering van alle andere mensenrechten”, zo stelde de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Flavia Pansieri, in haar openingsspeech.
‘Access to Justice’ voor kinderen houdt in dat het kind, zowel als verdachte of als klagende partij, in staat moet worden gesteld, het juridische systeem volledig te kunnen benutten ter bescherming van zijn of haar rechten. Momenteel worden de rechten van kinderen op dit gebied nog te weinig erkend.

Vertegenwoordigers van de VN-lidstaten, nationale mensenrechteninstituten, internationale organisaties en NGO’s waren aanwezig bij de bijeenkomst. Diverse deskundigen waaronder Marta Santos Pais, de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties inzake Geweld tegen Kinderen en Renate Winter, lid van het VN-Kinderrechtencomité,  hebben gesproken over de mogelijke belemmeringen bij de toegang tot de rechter, het wegnemen van deze obstakels en het belang van informatievoorziening en rechtsbijstand. Tom Julius Beah van Defence for Children International Sierra Leone benadrukt: “dat alle lidstaten zouden moeten zorgen voor gratis toegankelijke en samenhangende rechtsbijstand.” Daarnaast heeft hij gesproken over traditionele rechtssystemen die het belang van maatschappelijke cohesie boven de daadwerkelijke belangen van het kind kunnen stellen. De andere sprekers geven aan dat rechtssystemen voor kinderen te complex zijn ingericht en dat er een gebrek aan mogelijkheden is voor kinderen om zich zelfstandig tot de rechter te kunnen richten. Ook de hoge kosten van rechtspraak zijn een groot struikelblok voor de toegang tot het recht voor kinderen.

Samen met vele samenwerkingspartners een aantal VN-lidstaten lanceerde Defence for Children International op deze dag een officiële oproep aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een ‘Global study on Children deprived of their Liberty’. Het opsluiten van kinderen in instellingen en gevangenissen is wereldwijd nog steeds een groot, maar onzichtbaar probleem vanwege het gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het aantal kinderen die hun vrijheid is benomen en de omstandigheden waarin zij verkeren. Dit wereldwijde onderzoek wil een einde maken aan deze onzichtbaarheid en een wereldwijd inzicht bieden over de mate waarin internationale standaarden in de praktijk nageleefd worden en onderzoeken op welke manier Staten wetgeving, beleid en praktijk kunnen verbeteren.