Main content

18 november 2015

Leiden is kinderrechtenstad bij uitstek! Aan de Universiteit Leiden is de UNICEF kinderrechten-leerstoel gevestigd en in Leiden staat het Kinderrechtenhuis. Vorig jaar organiseerden zij de Kinderrechtenweek. Ook in 2015 hebben de gemeente, Universiteit Leiden, het Kinderrechtencollectief, het Kinderrechtenhuis en Defence for Children zich ingezet voor het kinderrechtenverdrag en zij vragen aandacht voor de rechten van alle kinderen.

Trendmeting King for a Day
King for a Day, het jongerenplatform van de gemeente Leiden, heeft jongeren uitgedaagd om over Kinderrechten na te denken. Vier artikelen uit het verdrag werden aangegrepen om trends onder jongeren te ontdekken. Deze artikelen gingen over de rechten op gezond opgroeien en goede zorg, onderwijs en talentontwikkeling, spel en vrije tijd en tot slot het recht op privacy en informatie. Wat jongeren om zich heen zien veranderen en op welke manier dat invloed op hen heeft is te lezen in de Trendkrant op www.kingforaday.tumblr.com.

Scriptieprijs en expositie
Defence for Children organiseert samen met de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden voor de vierde keer de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs. De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit doet onderzoek naar de rechten van kinderen op grond van wetten en internationale verdragen. Samen met de gemeente Leiden houdt Defence for Children de expositie ‘Dit was mijn slaapkamer’. Kinderen van Palestijnse gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt laten zien wat zij het meest missen uit hun slaapkamer. De scriptieprijs wordt op 8 december uitgereikt in het Kinderrechtenhuis; de expositie is tot 27 november in het stadhuis.

Kijk voor meer informatie op www.defenceforchildren.nl.