Main content

“Wij, de gemeenten, zijn bijzonder blij met de data over kinderen met een handicap. Met deze gegevens gaan we aan het werk om alle kinderen in de samenleving volledig te laten participeren. We danken de fondsen die het rapport mogelijk hebben gemaakt. Al jaren maken we graag gebruik van de gegevens die in de databoeken Kinderen in Tel gepubliceerd worden.”, aldus mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij de presentatie van het rapport Kinderen met een handicap in Tel.

Mevrouw Jorritsma nam uit handen van rolstoeltennisser Marjolein Buis het rapport in ontvangst en gaf aan: “De gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen, want ook kinderen en jongeren met een handicap moeten kunnen spelen, wonen, leren en werken.”

Het rapport is zeer actueel, nu de gemeenten vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten. Daarom zijn de gegevens uit het rapport over het aantal kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk  cruciaal voor de gemeenten. Aangezien Kinderen in Tel ook waarschuwt  dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn, omdat de registratiesystemen niet overzichtelijk zijn, moedigde mevrouw Jorritsma de onderzoekers en fondsen aan om door te gaan om alle kinderen in elke dorp, stad en wijk in beeld te krijgen. De cijfers zijn nodig om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor al deze kinderen.

Kinderen met een handicap in Tel is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.
Over Kinderen in Tel:
Kinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van twaalf indicatoren die zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Kinderen in Tel presenteert data over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief. De publicatie ‘Kinderen met een handicap in Tel’ is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.