Main content

09 februari 2015

De implementatie en toepassing van het internationaal jeugdrecht vraagt om gespecialiseerde kennis. Aan de Universiteit Leiden start daarom een nieuw masterprogramma: Advanced Studies in International Children’s Rights (LLM).

Inhoud studie
Het internationaal jeugdrecht is bijzonder. Het heeft allereerst internationale, regionale en nationale aspecten. Daarnaast wordt het door veel verschillende rechtsgebieden beïnvloed, zoals het civiel recht, strafrecht, bestuursrecht en internationaal humanitair recht. Het gelaagde en interdisciplinaire karakter van het internationaal jeugdrecht vraagt om gespecialiseerde professionals.

De studie start in september 2015. Het programma wordt zowel fulltime (één academisch jaar) als parttime (twee academische jaren) aangeboden; colleges vinden overdag plaats.

Meer informatie en aanmelden:
Meer informatie over het programma, toegangseisen en aanmelding? Klik hier of bekijk de flyer.

De nieuwe master biedt een Engelstalig programma aan een gelimiteerd aantal getalenteerde studenten en (juridisch) professionals die zich verder willen specialiseren in het internationaal jeugdrecht.

Tijdens de master komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals migratie en kinderrechten, jeugdbescherming en economisch, sociale en culturele rechten. Daarnaast wordt ingegaan op de verhouding van het internationaal jeugdrecht ten opzichte van andere rechtsgebieden, zoals het internationaal strafrecht en internationaal privaatrecht.

De studenten krijgen tijdens de master de kans om hun kennis van het internationaal jeugdrecht te verbreden en te verdiepen. Een aanzienlijk deel van het programma wordt besteed aan de ontwikkeling van academische en professionele (onderzoeks)vaardigheden.

De hoogleraren die doceren in de master publiceren in toonaangevende tijdschriften en initiëren en participeren in baanbrekend onderzoek. Daarnaast bekleden ze uitdagende nevenfuncties in de praktijk. Ook de andere docenten in de opleiding zijn erkende experts op hun vakgebied. Daarnaast worden experts uit het veld als gastdocenten uitgenodigd en worden er meerdere excursies georganiseerd.