opvang

Door verblijf in grootschalige noodopvanglocaties, veelvuldig verhuizen van opvang naar opvang en de achterblijvende aandacht voor zorg en psychosociale hulp, worden kinderen de dupe van de huidige crisis in de asielopvang. Dat stelt de Werkgroep Kind in azc, een coalitie van Defence for Children, Save The Children Nederland, UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting de Vrolijkheid.