kinderrechten

Door verblijf in grootschalige noodopvanglocaties, veelvuldig verhuizen van opvang naar opvang en de achterblijvende aandacht voor zorg en psychosociale hulp, worden kinderen de dupe van de huidige crisis in de asielopvang. Dat stelt de Werkgroep Kind in azc, een coalitie van Defence for Children, Save The Children Nederland, UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting de Vrolijkheid.

23/04/2022 – De Nationale Jeugdraad en Defence for Children roepen namens het Kinderrechtencollectief en jongerenraden nieuwe gemeenteraadsleden op meer werk te maken van jongerenparticipatie. Op vrijdag 22 april 2022 overhandigden zij in Drenthe een raadsbrief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om kinderen en jongeren beter te betrekken bij beleidsvorming die hen raakt.

11-01-2021 Margot Ende is, als algemeen directeur van Het Vergeten kind, tot op het bot gemotiveerd te strijden voor kinderen in moeilijke thuissituaties. Door partnerschap aan te gaan met het Kinderrechtencollectief staat zij sterker in deze strijd. Gezamenlijk verandering aanjagen, dat is wat ze wilt. En dat gaat lukken, want zo is ze dan ook wel weer.

De Global Privacy Assembly (GPA) nam eind oktober 2021 een resolutie aan over de rechten van kinderen in de digitale wereld. De resolutie is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en het, recent door het VN-Kinderrechtencomité uitgebrachte, General Comment nr. 25 over kinderrechten in relatie tot de digitale wereld.

19/10/2021 Aoife Fleming is sinds oktober 2019 de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling. Samen met de Nationale Jeugdraad en onder andere Defence for Children organiseerde zij de conferentie Climate Justice and Youth in het Vredespaleis in Den Haag, die op 7 oktober 2021 plaatsvond.