kinderrechten

31/10/2022 De asielopvang in Nederland zit nog steeds in een diepe crisis. De uitgebreide aandacht voor dit onderwerp van mensenrechtenorganisaties en de media, hebben de overheid niet kunnen bewegen tot de stappen die nodig zijn in het belang van kinderen. Het is vooral deze groep die de dupe is van het beleid van de overheid en waarvan de rechten onder druk staan.

19/07/2022 De Nederlandse overheid heeft nog steeds geen besluit genomen over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Kinderrechtencollectief pleit voor ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd. Hiermee zal de rechtspositie van kinderen in Nederland flink worden versterkt.

21/06/2022 Misschien heb je zijn naam al voorbij zien komen: Lars is een 15-jarige jongen uit Nijmegen en een geweldige kinderrechtenactivist. Al sinds zijn 9e zet hij zich in om ervoor te zorgen dat kinderen gehoord en hun rechten gerespecteerd worden. Dit doet hij onder andere met zijn organisatie ‘Visie van Kinderen’, boek ‘Ons Recht’ en podcast ‘Kindervisie’.

Door verblijf in grootschalige noodopvanglocaties, veelvuldig verhuizen van opvang naar opvang en de achterblijvende aandacht voor zorg en psychosociale hulp, worden kinderen de dupe van de huidige crisis in de asielopvang. Dat stelt de Werkgroep Kind in azc, een coalitie van Defence for Children, Save The Children Nederland, UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting de Vrolijkheid.

23/04/2022 – De Nationale Jeugdraad en Defence for Children roepen namens het Kinderrechtencollectief en jongerenraden nieuwe gemeenteraadsleden op meer werk te maken van jongerenparticipatie. Op vrijdag 22 april 2022 overhandigden zij in Drenthe een raadsbrief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om kinderen en jongeren beter te betrekken bij beleidsvorming die hen raakt.