Main content

Op donderdag 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer na lang onderhandelen ingestemd met de ratificatie van het VN-Gehandicaptenverdrag. Er komt onder andere per 1 januari 2017 een algemene verplichting om openbare gebouwen en ruimten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

De ratificatie van het verdrag is een belangrijke erkenning voor mensen en kinderen met een beperking. Ratificatie van het VN-Gehandicaptenverdrag betekent ondersteuning van het VN-Kinderrechtenverdrag. Artikel 4 van het VN-Gehandicaptenverdrag verplicht de Staten te waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op grond van hun handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden krijgen die nodig zijn. Daarbij stelt artikel 7 dat bij alle beslissingen betreffende kinderen met een beperking de belangen van het kind de eerste overweging zijn.

Volledige werking van het verdrag helpt bijvoorbeeld bij het realiseren van de rechten van asielzoekerskinderen met een beperking. Ook biedt het Verdrag handvatten voor politie en justitie om in de bejegening van minderjarigen meer rekening te houden met het ontwikkelingsniveau en eventuele beperkingen.