Main content

Op 12 september 2012 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het Kinderrechtencollectief en andere organisaties hebben de afgelopen weken de programmacommissies van de politieke partijen gevoed met kinderrechtelijke standpunten en voorstellen voor hun verkiezingsprogramma’s. Het Kinderrechtencollectief vraagt in een brief aan de verschillende programmacommissies aandacht voor kinderrechten in verkiezingsprogramma’s. Deze brief betreft een positiebepaling op het thema aanpak van kindermishandeling, kinderrechten en internationale samenwerking, kinderrechten en migratie, kinderrechten en uitbuiting en kinderrechten en jeugdstrafrecht. De komende tijd zal het Kinderrechtencollectief, vervolg geven aan deze acties. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat kinderrechten hoog op de agenda van de politieke partijen komen.

Klik hier voor de brief van het Kinderrechtencollectief over  jeugdzorg, jeugdstrafrecht, vreemdelingenbeleid, kindermishandeling, mensenhandel, onderwijs en speelruimte.