Main content

23 november 2011

De Eerste Kamer heeft de wet ‘Oprichting van het College voor de Rechten van de Mens’ (Wet College voor de Rechten van de Mens) op 22 november 2011 aangenomen. Met een stem tegen (PVV) en een afwezige partij (SGP) is het College voor de Rechten van de Mens een feit geworden. Het wetsvoorstel was op 19 april 2011 met een grote meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Het College zal de mensenrechten in Nederland beschermen, het bewustzijn van mensenrechten vergroten en de naleving bevorderen. In de loop van 2012 zal het College van start gaan. 

Defence for Children was betrokken bij de oprichting van het instituut als lid van de klankbordgroep. In een reactie heeft Laurien Koster, de voorzitter van de huidige Commissie Gelijke Behandeling, de betreffende kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties bedankt voor de waardevolle bijdragen tot nu toe en heeft ze aangekondigd dat deze organisaties vaker gevraagd zullen worden om inhoudelijke inbreng en suggesties. Defence for Children is blij met het nieuwe instituut en heeft alle vertrouwen dat het College een grote betekenis zal hebben voor de implementatie van de rechten van het kind en voor mensenrechten in het algemeen in Nederland en in het Nederlandse beleid.

Klik hier voor informatie over de stemming en de wet op de website van de Eerste Kamer.
Klik hier voor eerdere berichtgeving.