Main content

In het referendum over het Britse EU-lidmaatschap heeft een meerderheid gekozen voor een vertrek uit de Europese Unie. Ruim 17,4 miljoen mensen stemden voor een ‘Brexit’, waarmee zij met 52 procent in de meerderheid zijn. Het ‘bremain’-kamp kwam met 16,1 miljoen stemmen uit op 48 procent. De uitkomst van het referendum heeft mogelijk grote gevolgen voor kinderen in Europa.

De belangen van kinderen centraal te stellen.

Kinderen een stem te geven in de discussies over de toekomst van de Europese Unie.

Te garanderen dat ook de belangen van de meest kwetsbare groepen kinderen, zoals kinderen die opgroeien in armoede, kinderen met een beperking, kinderen die extra zorg nodig hebben en vluchtelingenkinderen, worden meegenomen in de onderhandelingen.

Op 28 en 29 juni komt de Europese Raad bijeen in Brussel om de uitkomsten van het referendum over het Britse EU-lidmaatschap te bespreken. Hoewel de uitkomst van het referendum voor velen zeer teleurstellend is, is het ook een kans om vooruit te kijken en kinderen een mogelijkheid te geven mee te denken en te praten over de toekomst van Europa. Defence for Children, als lid van Eurochild (eennetwerk van Europese Kinderrechtenorganisaties), roept op om in de onderhandelingen de bepalingen uit het VN-Kinderrechtenverdrag te volgen en daarmee:

Kinderen beslaan een vijfde deel van de totale bevolking van de Europese Unie. Zij hebben, hoewel zij huidige en toekomstige burgers, arbeiders, ouders, verzorgers en consumenten zijn, niet het recht om te stemmen. Toch zijn het vooral kinderen die de gevolgen van Brexit in de toekomst zullen ondervinden. Tijdens de discussies over het Britse referendum zijn de impact op en het welzijn van kinderen bij een Brexit nauwelijks aan bod gekomen. De belangen van kinderen werden voortdurend overschaduwd door economische en financiële zorgen. Nu een tijd van grote onzekerheid zal volgen, is het van groot belang dat de belangen van kinderen worden meegenomen in de beslissingen van de Europese Raad.