Main content

In het nieuwste voorstel van de Europese Commissie wordt ontwikkelingsgeld ingezet om landen te dwingen mee te werken aan het tegengaan van migratie en het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Dit schrijven ruim 40 Nederlandse hulporganisaties in een open brief aan minister-president Rutte.

Op 28 en 29 juni is de Europese Raad van regeringsleiders bijeengekomen in Brussel, de laatste keer tijdens Nederlands voorzitterschap. Migratie zal opnieuw hoog op de agenda staan. Organisaties werkzaam op het gebied van mensenrechten, humanitaire hulp en ontwikkelingswerk, maken zich grote zorgen om de weg die Europa inslaat ten aanzien van vluchtelingen. In plaats van vluchtelingen veilige en legale routes te bieden, heeft de EU nu het bestrijden van irreguliere migratie naar de EU, waaronder velen die recht hebben op bescherming, tot prioriteit gemaakt. De Unie lijkt daarin geen middel te schuwen.

In het nieuwste voorstel van de Europese Commissie wordt ook ontwikkelingssamenwerking ten dienste gesteld van deze prioriteit. Dit terwijl ontwikkelingssamenwerking juist is bedoeld om in ontwikkelingslanden het perspectief op een menswaardig bestaan te verbeteren en om armoede en uitsluiting te bestrijden, niet om migratie tegen te gaan. Zo is dat ook afgesproken in het Verdrag van Lissabon. Door de bescherming van de eigen grenzen te stellen boven de bescherming van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, honger en rampen, tast de EU haar eigen waarden en geloofwaardigheid als verdediger van mensenrechten aan.

Meer informatie
Klik hier voor de brief aan minister-president Rutte over het behoud van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget namens 40 organisaties, d.d. 26 juni 2016.