Main content

16 september 2014

Op 1 september 2014 verscheen het boek “Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse rechter. Beschouwingen over de toepassing van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak”. Advocaat mr Gert Jan Pulles publiceert in dit boek artikelen die gaan over de manier waarop de Nederlandse rechter het IVRK toepast.

In het boek wordt ingegaan op de criteria die gelden voor de doorwerking van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak en de invloed van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten op de nationale rechtspraak over kinderrechten. Het boek geeft een heldere momentopname van de praktische toepassing van het IVRK in Nederland en het biedt iedereen die zich met kinderrechten bezig houdt een aanzet en inspiratie voor hun werk aan de verdere ontwikkeling en bescherming van de rechten van het kind.

Volgens het Kinderrechtencollectief is het boek een aanwinst voor de rechtspraktijk en bevordert het een meer structurele toetsing aan kinderrechten in rechtszaken.