Main content

Eindelijk is het zover! Sinds vandaag heeft Nederland een Kinderombudsman. De Tweede Kamer koos vandaag Marc Dullaert als eerste Kinderombudsman van Nederland. Het Kinderrechtencollectief feliciteert de Kinderombudsman met zijn benoeming en spreekt de hoop uit dat dit een grote stap voorwaarts zal betekenen in de implementatie van het Kinderrechtenverdrag in Nederland.

Het Kinderrechtencollectief, de coalitie ter bevordering van de rechten van kinderen, wenst de nieuwe Kinderombudsman veel succes bij het uitvoeren van zijn belangrijke taak. Met zijn mandaat kan de Kinderombudsman het verschil maken voor de positie van de jeugd en een betere naleving van de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Dankzij zijn inspanningen kunnen kinderrechten een vaste plaats krijgen boven aan de politieke en maatschappelijke agenda.

Het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind sprak de Nederlandse regering herhaaldelijk aan op het ontbreken van een ombudsman voor kinderen. Vanuit het Kinderrechtenverdrag, dat Nederland in 1995 ratificeerde, is het verplicht een Kinderombudsman te hebben. Het Kinderrechtencollectief heeft de Nederlandse regering hier verschillende malen op gewezen en is nu dan ook verheugd dat het eindelijk zover komt.

15 februari 2011

De Kinderombudsman is een landelijk functionerend instituut dat naleving van de rechten van kinderen en jongeren onafhankelijk aan de orde stelt. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.