Main content

In het artikel ‘de waarde van de rapportageverplichting van Nederland aan het VN-Kinderrechtencomité’, gaat prof. mr. Ton Liefaard in op de vraag hoe Nederland is omgegaan met de rapportageverplichting. Hij besteedt aandacht aan wat er opvalt aan de conclusies en aanbevelingen die het Comité eerder aan de Nederlandse regering heeft gedaan. Daarnaast legt prof. mr. Liefaard de waarde van de rapportageverplichting voor de implementatie van kinderrechten in Nederland uit. Het artikel werd gepubliceerd in het NJCM bulletin.

Volgens prof. mr. Liefaard is het aangaan van een constructieve dialoog van groot belang. De interactie tussen nationaal en internationaal toezicht op de naleving van kinderrechten in Nederland dwingt de regering om publiekelijk verantwoording af te leggen over de wijze waarop kinderrechten in Nederland gewaarborgd worden.