Main content

Kinderrechten en het milieu

24/11/2016

Het VN-Kinderrechtencomité organiseerde op 23 september de Day of General Discussion over “Children’s Rights and the Environment”. De Days of General Discussion worden georganiseerd door het Comité om tot nader inzicht te komen over de uitleg van de bepalingen in het VN-Kinderrechtenverdrag in relatie tot een bepaald onderwerp. Dit keer behandelde het Comité kinderrechten en het milieu. Het Kinderrechtencollectief vindt het belangrijk dat dit onderwerp geagendeerd wordt, het is van groot belang dat kinderen beschermd worden tegen de schadelijke effecten van milieuvervuiling.

Jena Ritu uit India vertelt over de zwarte lucht in New Delhi waardoor kinderen kampen met hoofdpijn of astma en daardoor school missen. “The space to breath is contracting while the city is expanding.” Caleb Mulenga uit Zambia vertelt dat hij zijn hele leven al in een mijnstadje te wonen waar de grond en water zijn vervuild door lood. “If we degradate our environment we degrade our lives.”

Maria Neira, van de World Health Organisation benadrukt dat het om een urgent probleem gaat. De World Health Organisation schat dat in 2012, meer dan 1.700 000 kinderen onder de vijf jaar stierven aan de gevolgen van vervuiling. Vooral kinderen in arme landen worden beschadigd door vervuiling. Dit komt door blootstelling aan vervuild water en lucht en het uitvoeren van werkzaamheden in schadelijke omstandigheden, zoals bij kinderarbeid in mijnen of de elektronische industrie.

Er spelen verschillende factoren mee in de problematiek rond de schadelijke impact van milieuvervuiling op kinderen. Soms ontbreekt kennis over de schadelijkheid van producten. Een voorbeeld is babypoeder en de hormonen die hier in zitten. De schadelijke effecten zijn voor kinderen relatief groter. Wanneer er wordt gekookt met goedkope grondstoffen en de schadelijke lucht stijgt op, zal dit direct worden ingeademd door de baby die op de rug zit bij de moeder die aan het koken is.

Ook de Nederlandse regering zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen en zich moeten inzetten om te zorgen dat kinderen zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden geen schadelijke gevolgen ondervinden van bedrijfsvoering door het Nederlandse bedrijfsleven.

Lees meer over de ‘silent pandemic’ in het rapport van de ‘Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes’.

Lees meer over de Day of General Discussion van het VN-Kinderrechtencomité.