Main content

30 september 2015

Het Nederlandse Kinderrechtencollectief en Eurochild, het netwerk van Europese kinderrechten organisaties, ontvingen op 23 en 24 september achttien Europese kinderrechtencoalities in Amsterdam voor een tweedaags congres. De jaarlijkse top stond dit jaar in het teken van het belang van Europese samenwerking en coördinatie. De aanwezige coalities vertegenwoordigen meer dan 1.900 organisaties die zich zowel nationaal als internationaal inzetten voor het beschermen van kinderen en kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief pleit samen met de collega coalities voor meer coördinatie vanuit de Europese Unie als het gaat om de bescherming van kinderrechten om zo lidstaten aan te moedigen zich actief met dit onderwerp bezig te houden.

Kinderrechtensituatie Europese kinderen onder de maat
Tijdens de sessie bleek dat de levenssituatie van vele Europese kinderen nog verre van ideaal is. In Europa worden gemiddeld 28% van de kinderen blootgesteld aan armoede of sociale exclusie, en geniet 11% van de kinderen na het voltooien van de basisschool periode geen vervolgopleiding. Tevens brengt de huidige situatie voor migranten- en vluchtelingenkinderen, van wie sommigen noodgedwongen zijn gescheiden van hun ouders, kinderen in een zeer kwetsbare positie. Het is belangrijk dat ook deze kinderen worden beschermd en op de hoogte zijn van hun rechten. Dana Rusinova, vertegenwoordigster van de Coalitie voor Kinderen Slowakije, onderstreept dit nogmaals door te stellen dat: “Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Het versterken van de positie van kinderen leidt zonder twijfel tot betere uitkomsten in onderwijs, besparingen in kosten, minder risico op radicalisering en meer innovatie in diverse sectoren”.

Focus in de Europese Unie op belang van het kind
De eerste EU-agenda voor de Rechten van het Kind, hét strategische beleidsstuk op het gebied van kinderrechten, liep in 2014 af. Eurochild en haar leden hebben de Europese Unie aangeraden opnieuw een strategische agenda te maken met, dit keer met een focus op het belang van het kind, zoals neergelegd in artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Edel Quinn van de Kinderrechten Alliantie in Ierland benadrukt: “Het ontwikkelen van de EU principes inzake kinderrechten was al een stap in de goede richting. Maar daarmee kan het niet afgelopen zijn. Onze overheden hebben Europese steun nodig om deze principes te kunnen omzetten naar nationaal beleid en te kunnen zorgen dat ieder kind in Europa beschermd is en de kans krijgt zijn of haar rechten te benutten”.

Goede samenwerking tussen Kinderombudsmannen en ngo’s
Tijdens een extra sessie met het ook in Amsterdam aanwezige Netwerk van Europese Kinderombudsmannen (ENOC) werd gesproken over het belang van een goede samenwerking en coördinatie tussen de kinderombudsmannen en de ngo-sector. Eurochild secretaris-generaal Jana Hainsworth licht toe: “Het belang van het bestaan van een sterke, onafhankelijke Kinderombudsman in ieder land is zeer groot. In tijden van crisis waarin kinderen kwetsbaar zijn en kinderrechten in het nauw komen is samenwerking noodzakelijk”. De aanwezige coalities kijken uit naar een vruchtbare verdere samenwerking met hun nationale Kinderombudsman.

Meer informatie
Klik hier voor de website van Eurochild.