Main content

Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en directeur van Defence for Children, gaat op 10 februari namens tachtig kinderrechtenorganisaties met Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in gesprek over de toekomst van de Kinderombudsman als onafhankelijk instituut. Van Rest wil dat de huidige koers voor borging van kinderrechten krachtig wordt voortgezet.

De afgelopen week is veel onrust ontstaan door het besluit van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, om niet verder te gaan met Marc Dullaert als Kinderombudsman. Per 1 april 2016 eindigt zijn termijn. Berichten in de media over een interne reorganisatie van het instituut zorgen voor extra onrust.

Het Kinderrechtencollectief wil dat de Kinderombudsman onafhankelijk blijft functioneren van de Nationale Ombudsman. “Dat is een logisch uitgangspunt, omdat het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties er is gekomen om kinderen extra te beschermen én de Kinderombudsman maar één belang nastreeft: het belang van kinderen”, zegt voorzitter Aloys van Rest. “Met de Kinderombudsman heeft het Kinderrechtenverdrag in Nederland een duidelijk gezicht gekregen en wat ons betreft blijft dit instituut het gezicht voor kinderrechten in ons land. Juist de onafhankelijke rol van de Kinderombudsman heeft geleid tot een sterk instituut dat geweldig heeft gepresteerd in de afgelopen vijf jaar.”

Van Rest roemt onder meer de acties tegen kindermishandeling, pesten op school en de aandacht voor ‘gewortelde’ kinderen en voor armoede onder kinderen in Nederland. Van Rest: “Het is teveel om op te noemen. Op al deze onderwerpen is voortgang geboekt door de Kinderombudsman en door zijn professionele team. En dat alles in nauwe samenwerking en afstemming met andere kinderrechtenorganisaties.”

Van Rest maakt zich ook zorgen over de eventuele gevolgen van het vertrek van de huidige Kinderombudsman voor het Nederlandse voorzitterschap van ENOC, de Europese Kinderombudsmannen. “Onze grote zorg betreft de mogelijke leemte in de periode vanaf april tot de aanstellingsdatum van een nieuwe Kinderombudsman. Ongelukkiger kan haast niet, qua timing. Ik hoop dat de ongerustheid daarover door Reinier van Zutphen kan worden weggenomen, zodat de onrust niet verder toeneemt. De leden van het Kinderrechtencollectief verwachten een duidelijk antwoord van de Nationale Ombudsman.”