Main content

In februari 2017 is de politie met een pilot van twee jaar begonnen. Politieagenten in Amersfoort, Rotterdam en Zwolle kunnen gedurende die pilot gebruik maken van een stroomstootwapen (taser). Tot nu toe is het wapen 112 keer gebruikt volgens cijfers van de Nationale Politie van 20 juni. Meerdere organisaties, waaronder Amnesty International en Control Alt Delete, waarschuwen voor de risico’s van het gebruik. Defence for Children is een van de leden van het Kinderrechtencollectief en is van mening dat het stroomstootwapen niet toegepast mag worden bij minderjarigen. Daarom wil de kinderrechtenorganisatie graag weten of en hoe vaak het stroomstootwapen wordt gebruikt bij minderjarigen.

 

Oproep

Wij horen graag welke ervaringen minderjarigen tot nu toe hebben met het gebruik van het stroomstootwapen in de pilot.

  • Ben je onder de 18 jaar en heb je wel eens te maken gehad met een stroomstootwapen?
  • Ken je iemand onder de 18 jaar bij wie een stroomstootwapen is gebruikt?

Neem dan contact hierover op met Maartje Berger of telefonisch via 071 5160980.

Volgens Amnesty International zijn de psychische en fysieke gevolgen voor kwetsbare groepen nog niet volledig onderzocht. Denk hierbij aan de effecten op mensen met een verstandelijke beperking, zwangere vrouwen, drugsgebruikers, mensen met epilepsie, ouderen én kinderen. Ook is de toepassing voor “stunning” zorgelijk. Hierbij raakt de Taser direct het lichaam waardoor hevige pijn wordt toegebracht in plaats van tijdelijke verlamming. Het effect van het opzettelijk toedienen van een ‘pijnprikkel’ is bovendien onvoorspelbaar. Soms heeft het geen effect, anderen gaan zich nog heftiger verzetten. Amnesty International vindt dat dergelijk gebruik verboden moet worden.

Defence for Children is van menig dat de huidige uitrusting van de politie voldoende zou moeten zijn voor de opsporing en het aanhouden van minderjarigen. Het  gebruik van een stroomstootwapen bij minderjarigen zou ook tijdens deze pilot al verboden moeten worden. En zowel tijdens als na de pilot is het van belang dat het gevaar voor de veiligheid van minderjarigen en de gezondheidsrisico’s bij kwetsbare personen in het algemeen goed moet worden onderzocht.
Het VN-Kinderrechtencomité deed in juni 2015 de aanbeveling aan Nederland om het jeugdstrafrecht zo snel mogelijk in lijn te brengen met mensen- en kinderrechten standaarden. Het Comité stelde toen dat het van groot belang is dat de politie en het OM worden getraind in kinderrechten en de bescherming van kinderen. Het gebruik van een stroomstootwapen past hier niet bij. Zie aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité onder nr. 59 (g).