Main content

Nederland is fors gedaald op de KidsRights index die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van kinderen. Nederland is gedaald van de tweede naar de dertiende plaats en staat daarmee niet meer in de top 10. De daling komt volgens KidsRights vooral door een slechte beoordeling van het VN-Kinderrechtencomité, met name op het lage budget dat voor de naleving van kinderrechten beschikbaar is en door veranderde wetgeving. Het Kinderrechtencollectief gaat ervan uit dat de index een extra stimulans is voor de Nederlandse overheid om de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité op te volgen, zodat zij  volgend jaar weer stijgt in de ranglijst.

Noorwegen staat voor het tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats. Mexico (37), Jamaica (51) en Colombia (60) krijgen een eervolle vermelding omdat ze dit jaar spectaculair zijn gestegen. Opvallend is volgens KidsRights dat economisch sterkere landen het niet beter doen. Zo krijgen bijvoorbeeld Italië (81) en Canada (72) de aansporing om de structuur voor de naleving van kinderrechten te verbeteren. In dat opzicht doen Tunesië en Thailand het volgens KidsRights juist goed.

In de index wordt op vijf domeinen aangegeven hoe landen scoren op de implementatie van kinderrechten en op welke punten zij verbeteringen kunnen doorvoeren: het recht op leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en omgevingsfactoren. De omgevingsfactoren zijn gebaseerd op indicatoren als het hebben van de juiste wetgeving, allocatie van middelen, beschikbaarheid van data, samenwerking tussen de regering en het maatschappelijk middenveld én de toepassing van algemene grondbeginselen zoals non-discriminatie, participatie en het belang van het kind.

De index is door Stichting KidsRights in samenwerking met de Erasmus School of Economics en International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit ontwikkeld en brengt op wetenschappelijke wijze de voortgang van de implementatie van kinderrechten in kaart. De index maakt gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit UNICEF’s State of the World’s Children reports en van de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. De index heeft tot doel de vele beschikbare gegevens begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Klik hier voor de kinderrechtenindex van KidsRights.