Main content

Op 19 november is het Handboek Internationaal Jeugdrecht gepresenteerd. Het handboek geeft gedegen en uitgebreid toelichting op het VN-Kinderrechtenverdrag en is een uitgave van Defence for Children in samenwerking met de Universiteit Leiden. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden, heeft het eerste exemplaar van het handboek in ontvangst genomen uit handen van Aloys van Rest, directeur Defence for Children.

In 2005 kwam de eerste druk van het handboek uit en zeven jaar later is er een geheel herziene versie. De tweede druk van het handboek is uitgegeven door Defence for Children in samenwerking met de Universiteit Leiden. Het Handboek Internationaal Jeugdrecht geeft gedegen en uitgebreid toelichting op het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van kinderen. Alle artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag worden in het handboek toegelicht, waarbij naast de internationale context ook de Nederlandse wetgeving, beleid en jurisprudentie worden besproken. In aparte hoofdstukken worden het internationaal familierecht, kinderrechten en migratie, jeugdstrafrecht en exploitatie van kinderen uit een gezet. Voor studenten en (juridische) professionals die voor en met kinderen werken is het een onmisbaar boek.

Klik hier om het Handboek Internationaal Jeugdrecht te bestellen.