Main content

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Er worden regelmatig uitspraken gedaan in zaken die gaan over kinderrechten. In Nederland door een rechtbank, gerechtshof of de Hoge Raad of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar ook op Europees of internationaal niveau worden regelmatig uitspraken gedaan die belangrijk zijn voor kinderrechten.

Rechters kleuren met hun uitspraken kinderrechten in. Ze geven aan hoe kinderrechten begrepen moeten worden in een bepaalde situaties. Uitspraken geven richting, vooral als ze van hogere rechters komen, zoals een internationaal hof als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of de Hoge Raad in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor de Nederlandse wet- en regelgeving en beleid of voor hoe sommige dingen in de praktijk worden aangepakt.

Hieronder vind je uitspraken die in het licht van kinderrechten interessant zijn.