Main content

Tijdens een sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op 28 februari 2012 hebben twintig landen het derde Facultatief Protocol Klachtenprocedure ondertekend. Defence for Children is zeer verheugd dat de eerste stap is genomen om kinderen het recht te geven om individueel of namens een groep kinderen een klacht bij het VN-Kinderrechtecomité te kunnen indienen.

Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, roept de Nederlandse minister van buitenlandse zaken op om het Protocol direct te ondertekenen en te ratificeren. De oproep wordt gesteund door ruim vierentwintig Nederlandse mensen- en kinderrechten  organisaties en platforms en is per brief aan de minster voorgelegd. Op initiatief van de ngo-group for the CRC is onder kinderrechtenorganisaties in alle landen een actie gestart om de ratificatie te bespoedigen. De twintig landen die 28 februari in Genève gelijk getekend hebben voor de bescherming van kinderrechten zijn Oostenrijk, België, Brazilië, Chili, Costa Rica, Finland, Duitsland, Italië, Luxemburg, Malediven, Mali, Montenegro, Marokko, Peru, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, en Uruguay.

Staten krijgen het recht om kinderrechtenschendingen te melden
Het Protocol geeft niet alleen kinderen en hun vertegenwoordigers het recht om een klacht in te dienen maar geeft ook staten het recht om te klagen over kinderrechtenschendingen die begaan worden door andere staten. Dit is een belangrijk mechanisme dat er toe zal bijdragen dat het Kinderrechtenverdrag en de twee Facultatieve Protocollen beter nageleefd gaan worden, zowel nationaal als internationaal. Aangezien eerst de nationale rechtsmiddelen uitgeput moeten worden, zal het Protocol ook zorgen voor een betere toepassing van het kinderrechtenverdrag in Nederland.

Verzoek aan minister om ratificatie van het Facultatief Protocol klachtenprocedure
Een mogelijkheid om een klacht te kunnen indienen bij schending van kinderrechten is een belangrijke stap naar betere rechtsbescherming voor kinderen. Het Kinderrechtencollectief lobbyt vanaf 2009 voor een actieve inzet van Nederland bij het tot stand komen van een klachtenprocedure voor kinderen bij het VN Kinderrechtenverdrag. Op 19 december 2011 heeft  de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het derde Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is (op een land na, de Verenigde Staten) door alle landen geratificeerd. De goede naleving en bescherming van kinderrechten vormen daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bij het verdrag betrokken staten. Het is van groot belang dat het Kinderrechtencomité zich, op basis van het derde Facultatieve Protocol, spoedig kan buigen over klachten over kinderrechtenschendingen om de rechtspositie van kinderen wereldwijd te versterken. Nederland kan door een snelle ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol haar inzet tonen voor  de bevordering van kinderrechten op nationaal en internationaal vlak.

Lees hier[link werkt niet meer] de brief aan de minister van buitenlandse zaken, de heer Rosenthal.