wet

Vanaf 1 juli 2024 wordt de nieuwe Wet aanpak seksuele misdrijven van kracht na een proces van bijna vier jaar. Dit is een grote stap voorwaarts in de strafrechtelijke bescherming van slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De wet bevat ook enkele veranderingen die specifiek van invloed zijn op de bescherming van minderjarige […]