Kinderen

State of Youth is een initiatief van onze partner KidsRights en begon internationaal als grenzeloze, digitale jeugdstaat. Inmiddels is het initiatief in ruim 40 landen actief. State of Youth NL is een online platform dat jongeren een megafoon in handen geeft: een gebundelde en krachtige stem waarmee jongeren van zich kunnen laten horen over en in […]

De Verenigde Naties kondigden recent de oprichting van de Internationale Dag voor Spelen aan. De eerste viering van deze dag vindt plaats op 11 juni 2024 en zal jaarlijks terugkeren. De Internationale Dag voor Spelen ontstond uit een besluit van de Verenigde Naties. Dit besluit erkent hoe belangrijk spelen en plezier zijn voor de gezondheid […]

Vanaf 1 juli 2024 wordt de nieuwe Wet ter Bescherming tegen Seksueel Geweld van kracht na een proces van bijna vier jaar. Dit is een grote stap voorwaarts in de strafrechtelijke bescherming van slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De wet bevat ook enkele veranderingen die specifiek van invloed zijn op de bescherming […]

Elke dag worden beslissingen genomen die het leven van kinderen beïnvloeden. Deze beslissingen variëren van het uit huis plaatsen van een kind tot het straffen van minderjarigen of beslissingen over speciaal onderwijs. Artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen hun mening mogen geven over belangrijke beslissingen die hen aangaan. Bovendien stelt artikel 3 van […]

13/12/2023 Iedereen is het erover eens dat verbeteringen nodig zijn op het gebied van jeugdzorg. Er bestaan zorgen over personeelstekorten, wachtlijsten en de kwaliteit van de zorg. Veel plannen om veranderingen in het jeugdstelsel door te voeren laten op zich wachten. Is er in al deze plannen voldoende aandacht voor de context waarin kinderen opgroeien?

05/07/2023 De EU doet onderzoek naar hoe kinderen in Europa beter kunnen worden beschermd tegen geweld. Om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien, wil de EU dat alle betrokken instanties en professionals in 2024 meer met elkaar samenwerken. Daarom vraagt de EU kinderen en volwassenen in heel Europa naar hun ideeën over hoe dat het beste kan worden geregeld.

16/05/2023 Sinds de komst van het internet is de verspreiding van foto’s en video’s van seksueel misbruik van kinderen drastisch toegenomen. Europa blijkt hier een spilfunctie in te hebben. Om (online) kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden heeft de Europese Commissie in maart 2022 een wetsvoorstel gepresenteerd, de kernleden van het Kinderrechtencollectief steunen dit wetsvoorstel.