Main content

Thema: Familie

Familie

Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Als ouders deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, dan kan een voogd deze taak op zich nemen. De ouders of voogd moeten het belang van het kind vooropstellen als zij beslissingen nemen die het kind aangaan, waarbij het ook belangrijk is dat er naar de mening van het kind wordt gevraagd. Aan de mening van het kind moet passend belang worden gehecht, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. De ouders of de voogd hebben tevens de plicht het kind te begeleiden bij het waarmaken van de rechten uit het Kinderrechtenverdrag.

Kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien, tenzij dat niet in het belang is van het kind. De bedoeling van opvoeden is dat het kind zo goed mogelijk wordt begeleid naar zelfstandigheid. De overheid heeft de plicht ouders hierbij te ondersteunen als zij dat nodig hebben, bijvoorbeeld door ouders begeleiding te bieden bij hun opvoedtaken.

 

Relevante kinderrechten

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘familie’: