Main content

Familie

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Of voogden die de wettelijke verantwoordelijkheid dragen voor kinderen. Zij zijn volgens de wet verantwoordelijk voor de opvoeding en mogen de leiding nemen. Hierbij is het belangrijk dat het belang van het kind voorop staat in de beslissingen die worden genomen. En dat het kind wordt begeleid bij het waarmaken van de rechten uit het verdrag. Er moet naar het kind worden geluisterd en rekening worden gehouden met zijn mening.

Kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien, tenzij dat niet in het belang is van het kind. De bedoeling van opvoeden is dat het kind zo goed mogelijk wordt begeleid naar zelfstandigheid. De overheid heeft de plicht ouders hierbij te ondersteunen. Die moeten waar nodig begeleiding bieden bij de opvoedingstaken van ouders.

Relevante kinderrechten

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘familie':