Main content

Verdragstekst
Lid 1 Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen, en door hen te worden verzorgd.

Lid 2 De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn.

Kern
Ieder kind heeft vanaf zijn geboorte recht op een naam, een nationaliteit en te weten wie zijn ouders zijn en door hen te worden verzorgd.

Toelichting

Geboorteregistratie
Kinderen hebben het recht om na de geboorte geregistreerd te worden. Dat is belangrijk omdat daarmee de naam van het kind en zijn of haar ouders officieel opgetekend zijn, waardoor het kind bekend is als inwoner van een land.  Niet overal is het registreren van de geboorte van een kind vanzelfsprekend. Kinderen zonder geboortebewijs zijn niet officieel bekend bij de overheid en hebben ook geen papieren om te bewijzen wie ze zijn. Dat kan tot moeilijkheden leiden, bijvoorbeeld bij het inschrijven op school of ontvangen van medische zorg. Daarom is het recht op registratie zo belangrijk.

In Nederland komt een kind bij de geboorteregistratie in de Basisregistratie Personen te staan en ontvangt het een geboorteakte. Daarop komt ook de naam en nationaliteit van een kind te staan. De voornaam wordt gegeven door de ouders. De achternaam is in Nederland niet automatisch meer die van de vader. Ouders kunnen kiezen of ze hun kinderen de achternaam van de moeder of van de vader willen geven.

Nationaliteit
Naast een naam heeft een kind ook recht op het verkrijgen van een nationaliteit. Welke nationaliteit kinderen krijgen, hangt af van de wetten van het land van de ouders én de wetten van het land waar het kind geboren wordt. Dat komt omdat de meeste landen het zo regelen dat de nationaliteit van de ouders bepalend is voor de nationaliteit van het kind. Andere landen hebben het zo geregeld dat een kind dat op het grondgebied van dat land is geboren de nationaliteit van dat land kan krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten. Zo kan een kind van Nederlandse ouders dat in de Verenigde Staten is geboren, twee nationaliteiten krijgen, en dus naast Nederlander ook Amerikaan worden. Het hebben van een nationaliteit is een belangrijk recht voor ieder kind, omdat je ‘staatloos’ bent wanneer je geen nationaliteit hebt. Dan is in feite geen enkele Staat of overheid verplicht om jou als burger te aanvaarden of om je rechten te beschermen.

Opgroeien bij ouders
Kinderen groeien meestal op bij hun ouders. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat hun ouders gescheiden zijn, omdat kinderen in een pleeggezin wonen of omdat zij geadopteerd zijn, dan hebben zij wel het recht om te weten wie hun ouders zijn. Dit laatste geldt ook voor donorkinderen: ook al groeien zij niet op bij hun donor, zij hebben wel het recht om te weten wie hun donorouder is.

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 7 over kinderrechten in de vroege kinderjaren.

Meer informatie