Main content

23 februari 2015

“When sixteen-year-old Maria was gang-raped, she was not provided with legal assistance.”

Ieder jaar houdt UNICEF nauwgezet bij hoe de leefomstandigheden van kinderen zich wereldwijd ontwikkelen. Deze bevindingen worden jaarlijks gepubliceerd in het rapport ‘The State of the World’s Children’.

In het rapport van 2015, Reimagine the future: Innovation for every child, roept UNICEF dit jaar op tot vernieuwing: eeuwenoude problemen moeten met een nieuwe, frisse blik worden opgelost.

Hoe kunnen eeuwenoude, diepgewortelde problemen in een nieuwe context worden geplaatst, zodat zij kunnen worden opgelost en de rechten van álle kinderen worden gewaarborgd?

Sharon Detrick, programmamanager Defence for Girls bij Defence for Children – ECPAT, heeft met het essay ‘Access to justice for alle the world’s children’ een bijdrage geleverd aan het rapport. Lees het essay hier.

Meer achtergrondinformatie over The State of the World’s Children Report of het rapport Reimagine the future: Innovation for every child lezen? Klik dan hier.

Het VN-Kinderrechtenverdrag bestond vorig jaar 25 jaar. Het Verdrag was 25 jaar geleden enorm innovatief: kinderen werden door middel van het Kinderrechtenverdrag als mensen met rechten gezien. Deze rechten moeten op gelijke wijze worden gewaarborgd als de rechten van volwassenen. Het VN-Kinderrechtenverdrag vormt een krachtig wapen voor de bescherming van de rechten van veel kinderen wereldwijd. Desondanks zijn er nog veel kinderen waarbij de verwezenlijking van hun rechten nog verre van een vanzelfsprekendheid is.

Om de problemen op te lossen die nog niet zijn opgelost, is vernieuwing nodig. Dit betekent dat er systemen moeten worden bedacht en nieuwe netwerken van probleemoplossers nodig zijn: regeringen, ontwikkelingswerkers, bedrijven, activisten en gemeenschappen afkomstig uit meerdere generaties en meerdere landen.