Main content

Op 14 juli 2016 is het Verdrag voor Personen met een Handicap (VN-Gehandicaptenverdrag) in Nederland in werking getreden. Een bijzondere dag voor alle personen én kinderen met een beperking. Met het voltooien van de laatste stap in het ratificatieproces komt er per 1 januari 2017 onder meer een algemene verplichting om openbare gebouwen en ruimten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het Kinderrechtencollectief is verheugd met de inwerkingtreding van het VN-Gehandicaptenverdrag, waarmee volwassenen en kinderen met een beperking zich kunnen beroepen op de rechten uit het Verdrag. Het VN-Gehandicaptenverdrag betekent daarnaast meer ondersteuning van de rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag.

Het VN-Gehandicaptenverdrag is daarnaast het eerste mensenrechtenverdrag met een speciaal artikel over internationale samenwerking. Toch is het Verdrag nog nauwelijks bekend. Dat moet anders, vindt het Kinderrechtencollectief. In haar voorlichting zal zij aandacht besteden aan de rechten uit het verdrag, en de betekenis daarvan voor kinderen en jongeren.

Lees ook Eerste Kamer steunt ratificatie VN-Gehandicaptenverdrag.