Main content

Thema: Veiligheid

Veiligheid

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor een kind om zich te ontwikkelen. Toch zijn er in Nederland jaarlijks bijna 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Naar schatting overlijdt zelfs één kind per week hieraan. Er zijn meerdere vormen van kindermishandeling, zoals lichamelijke en psychische kindermishandeling of verwaarlozing. Maar ook seksueel misbruik door iemand in de directe omgeving en uitbuiting waarbij een kind tegen betaling seksueel misbruikt wordt, is een vorm van kindermishandeling. Tot slot kun je denken aan gedwongen arbeid, prostitutie en de inzet van kindsoldaten.

Lichamelijk, psychisch of verbaal geweld kan een kind een gevoel van onveiligheid geven. Maar een onveilig gevoel kan ook komen wanneer ouders scheiden en een van de twee met de kinderen in het buitenland gaat wonen. Een kind wordt hiermee uit zijn vertrouwde omgeving gehaald. Pestgedrag van kinderen onderling geeft ook een onveilig gevoel. Internet en social media spelen hierbij een belangrijke rol.

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk, maar de overheid moet waar nodig ondersteunen en eventueel ingrijpen. Meerdere rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag gaan over de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving om in op te groeien en de bescherming tegen alle vormen van kindermishandeling.

 Relevante kinderrechten

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘veiligheid’: