Main content

Thema: Veiligheid

Recht op veiligheid

Kinderen hebben het recht op veiligheid. Dat betekent dat elk kind in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor een kind om zich te ontwikkelen. Toch zijn er in Nederland jaarlijks bijna 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Sterker nog: naar schatting overlijdt zelfs één kind per week hieraan. Er zijn meerdere vormen van kindermishandeling. Bijvoorbeeld lichamelijke en psychische kindermishandeling of verwaarlozing. Maar ook seksueel misbruik door iemand in de directe omgeving en uitbuiting waarbij een kind tegen betaling seksueel misbruikt wordt. Tot slot kun je denken aan gedwongen arbeid, prostitutie en de inzet van kindsoldaten.

Lichamelijk, psychisch of verbaal geweld kan een kind een gevoel van onveiligheid geven. Maar een onveilig gevoel kan bijvoorbeeld ook komen wanneer ouders scheiden en één van de twee met de kinderen in het buitenland gaat wonen. Een kind wordt hiermee namelijk uit zijn vertrouwde omgeving gehaald. Pestgedrag van kinderen onderling geeft ook een onveilig gevoel. Bij dit laatste voorbeeld spelen internet en social media een belangrijke rol.

Kinderen moeten dus veilig kunnen opgroeien. En ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Maar de overheid moet waar nodig ondersteunen en eventueel ingrijpen. Meerdere rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag gaan over de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving om in op te groeien en de bescherming tegen alle vormen van kindermishandeling.

 

Relevante kinderrechten

Onderstaande kinderrechten gaan over het recht op veiligheid:

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die in het bijzonder relevant zijn voor het thema ‘veiligheid’:

Alle thema’s

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind