Main content

Handicap

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben recht op bijzondere zorg. Voor hen is tenslotte niet alles even vanzelfsprekend. Naar school gaan of sporten met leeftijdsgenoten, buiten spelen of uitgaan met vrienden, of zelfs gewoon thuis bij je eigen ouders wonen. Een handicap maakt het leven vaak een stuk ingewikkelder. Kinderen met een handicap hebben dezelfde wensen en behoeften als ieder ander kind. Ook hebben zij dezelfde rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om te leven.

De overheid heeft als taak kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te helpen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Deze kinderen moeten deel kunnen nemen aan de maatschappij en bijbehorende activiteiten waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Bovendien hebben kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking het recht op extra hulpmiddelen en/of medische zorg. Plus alle zorg die nodig is om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk thuis kunnen wonen en naar een gewone school kunnen gaan. Als dit niet lukt, is het de verantwoordelijkheid van de regering om met een goed alternatief te komen.

Relevante kinderrechten

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘handicap':