Main content

Thema: Jeugdhulp

Jeugdhulpverlening

Kinderen hebben het recht verzorgd, begeleid en opgevoed te worden. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren. En ze moet passende bijstand verlenen en zorgen voor toegang tot voorzieningen en diensten voor hun kinderen, zoals kinderopvang. Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, moet de overheid het kind helpen en opvangen.

Een goed en doordacht systeem van jeugdhulpverlening is van groot belang. Dat systeem moet gericht zijn op het geven van passende zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Kinderen hebben bijvoorbeeld het recht om op te groeien bij en contact te hebben met beide ouders. Ook wanneer zij van één of van beide ouders gescheiden leven. Tenzij dit niet in het belang is van het kind.

Als een kind tijdelijk of voor een langere periode niet thuis kan wonen, zorgt de overheid voor alternatieve opvang. Denk aan een pleeggezin of een gezinsvervangend tehuis. Daarbij moet rekening worden gehouden met de taal, culturele achtergrond en godsdienst van het kind. Ook moet worden geluisterd naar de eigen visie, wensen en mening van het kind. Wanneer een kind uit huis is geplaatst, moet regelmatig worden gekeken of de uithuisplaatsing kan worden aangepast of beëindigd. Maar er moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met het feit dat een kind recht heeft op stabiliteit en continuïteit in de opvoeding. Extra kwetsbare kinderen, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uit het buitenland gevlucht zijn, hebben recht op extra bescherming.

 

Relevante kinderrechten

 

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘jeugdhulp’:

 

Alle thema’s

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind