Main content

In 2014 is de eerste – en tot nu toe de enige – klacht ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité, zij reageert hierop tijdens de 69ste sessie tussen 18 May–5 June 2015. Het gaat om een klacht tegen Spanje. De klacht is afkomstig van een Ghanese jongen die in Spanje door de politie als alleenstaande minderjarige werd aangemerkt. De politie maakte melding bij de kinderbeschermingsautoriteiten. Uit een medisch onderzoek zou echter blijken dat de jongen negentien jaar oud was, en dus geen recht had op bescherming door de staat als alleenstaande minderjarige. De jongen weersprak dit en onderbouwde dit onder andere met zijn geboorteakte en paspoort. Volgens de jongen hebben de Spaanse autoriteiten hem ten onrechte aangemerkt als meerderjarige. Hij stelt dat de identiteitsdocumenten op grond waarvan hij claimde minderjarig te zijn, niet onecht zijn bevonden, het medische onderzoek naar zijn leeftijd niet is uitgevoerd conform de gespecialiseerde methoden voor vaststelling van leeftijd is uitgevoerd. Bovendien was het gebruik van die methoden onnodig, aangezien zijn leeftijd gewoon vastgesteld kon worden aan de hand van zijn identiteitsdocumenten. De jongen stelt schade te hebben ondervonden van het feit dat hij als meerderjarige is aangemerkt in plaats van als alleenstaande minderjarige.

Het VN-Kinderrechtencomité is helaas niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de zaak. Het Comité oordeelt namelijk dat de klacht van de jongen niet-ontvankelijk. De klacht van de jongen kan niet in behandeling worden genomen omdat alle feiten die de minderjarige naar voren heeft gebracht, van schending, tot alle keren nul op het rekest bij de nationale instanties, zijn voorgevallen voor 14 april 2014, de datum waarop het facultatieve protocol in werking is getreden.

Klik hier voor de beoordeling van het VN-Kinderrechtencomité, d.d. 18 May–5 June 2015.