Main content

22 januari 2015

Op 22 januari 2015 is het onderzoek naar de toepassing van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in de Nederlandse rechtspraak overhandigd aan Staatssecretaris Van Rijn, ministerie van VWS. Het onderzoek van het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) toont aan dat de Nederlandse rechter steeds vaker gebruikmaakt van het IVRK. Het Kinderrechtencollectief vindt het goed dat het onderzoek is gedaan en dat het IVRK steeds vaker terug te vinden is in de jurisprudentie.

Het CCRA heeft eerder, in 2012, onderzoek gedaan naar de toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak. In opdracht van het ministerie van VWS boog het CCRA zich ditmaal over ruim 650 uitspraken, in de periode van 1 september 2011 tot 1 september 2014. Centraal stond de vraag naar de meerwaarde van het Verdrag. Zo komt onder meer de toepassing van het IVRK door de Nederlandse familierechter, kinderrechter, vreemdelingenrechter en strafrechter aan bod.

De onderzoeksresultaten zijn niet alleen relevant voor rechters, advocaten en bestuursorganen, maar zeker ook voor de wetgever. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor een beter begrip van de verschillende toepassingsvormen van het Verdrag. In vergelijking met het onderzoek uit 2012 blijkt dat de opgaande lijn in de toepassing van het Verdrag zich heeft voortgezet. Het huidige onderzoek laat een aanzet tot een positieve ontwikkeling zien. De rechter neemt, bijvoorbeeld, de belangen van het kind actiever mee in zijn oordeel.

Met dit onderzoek heeft het ministerie van VWS gehoor gegeven aan de verplichting om verslag uit te brengen over de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het genot van kinderrechten in Nederland (artikel 44 lid 1 IVRK).

Het Kinderrechtencollectief vindt het goed dat het onderzoek is gedaan en dat het IVRK steeds vaker terug te vinden is in de jurisprudentie.

J.H. de Graaf, E. Polhuijs, N.N. Bahadur, N. van der Meij en L. Schäperkötter: De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtsspraak. Deel II,
Centre for Children’s Rights Amsterdam, 2015.

Meer informatie over het CCRA: www.uva.nl/ccra
ISBN: 978-90-823300-0-7

Klik hier om het onderzoek als pdf-bestand te downloaden.
Het onderzoek is in boekvorm te bestellen via: N.vanderMeij@uva.nl.

Fotograaf: Vera Duivenvoorden