Main content

Nederland is wederom gedaald op de KidsRights index die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van kinderen. Nederland is gedaald van de dertiende naar de vijftiende plaats. Dit is de tweede achtereenvolgende daling, in 2015 stond Nederland nog op de tweede plaats.

De daling komt volgens KidsRights vooral omdat bij het opstellen van de lijst rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van een land. Als arme landen relatief veel bijdragen, scoren ze dus al snel hoger dan een welvarend land als Nederland. O.a. Thailand, Slovenië en Tunesië eindigen daarom hoger dan Nederland. Ook de slechte beoordeling van het VN-Kinderrechtencomité van juni 2015 speelt een rol, met name vanwege het beperkte budget dat beschikbaar is voor het naleven van kinderrechten. Het Comité heeft zich onder andere kritisch uitgelaten over het grote aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, de positie van vluchtelingenkinderen en het gebrek aan kinderrechteneducatie.

KidsRights index

De KidsRights Index meet jaarlijks aan de hand van een aantal domeinen hoe het staat met de naleving van kinderrechten. Per domein zijn een aantal indicatoren opgesteld. Per individueel land wordt gekeken naar verbetering of verslechtering van de indicator. De overkoepelende score wordt daarop gebaseerd, wat betekent dat landen die hoger of lager op de lijst staan dan Nederland niet per se meer investeren in kinderrechten. De indicatoren van de landen worden namelijk niet onderling vergeleken.

Het Kinderrechtencollectief gaat ervan uit dat de index een extra stimulans is voor de Nederlandse overheid om de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité op te volgen, zodat zij volgend jaar weer stijgt in de ranglijst.

Meer informatie:

Klik hier voor de KidsRights index.
Klik hier voor het volledige rapport.