Main content

Defence for Children, een van de leden van het Kinderrechtencollectief, is voor een onderzoek benieuwd hoe er wordt omgegaan met jongeren in een jeugdhulpinstelling of jeugd GGZ-instelling. Welke maatregelen of oplossingen worden er gebruikt in moeilijke situaties? Naast dat we graag met jongeren spreken die in een jeugdinstelling zitten of hebben gezeten, gaan we ook praten met bijvoorbeeld groepsleiders, therapeuten en rechters.

Uiteindelijk wil Defence for Children tips geven aan volwassenen en politici die met en voor jongeren werken, zodat de situatie in een instelling beter wordt. We zouden het leuk vinden jou (anoniem) een aantal vragen te stellen over je ervaringen en ideeën!

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar jongeren die:
A. nu in een jeugdhulpinstelling of jeugd GGZ-instelling zitten voor jeugdigen tot 18 jaar, of
B. daar hebben gezeten in 2015, 2016 en/of 2017.

Waar gaat het over?

De gesprekken gaan over jouw ervaringen in de instelling waar jij verblijft/verbleef. Ook horen we graag ideeën over hoe het anders zou kunnen.

Hoe lang duurt het?

De interviews duren ongeveer een half uur. We horen graag of je meedoet! Je kunt je aanmelden door te mailen naar June de Groot via j.degroot@defenceforchildren.nl.
We maken dan samen een afspraak over waar het interview plaatsvindt.
Aanmelden kan tot 15 augustus 2017.

Dingen die belangrijk zijn om te weten:

– Als je meedoet aan de interviews is dat vrijwillig. Je hoeft dus alleen mee te doen als je dat graag wilt.

– Wij hebben de vragen voorbereid maar je mag zelf vertellen over je ervaringen en wat je belangrijk vindt.

– Als je tijdens het interview niet meer mee wilt doen, kan je dat gewoon zeggen. Dan stoppen we.

– Wij schrijven mee tijdens het interview en maken een geluidsopname om later goed te kunnen verwerken wat je verteld hebt. Deze wordt vernietigd als het onderzoek klaar is en niemand anders dan ons zal de opname horen.

– Wij zullen je naam niet gebruiken, het is anoniem.

– Wij maken uiteindelijk een rapport waar de mening van jongeren en die van professionals in komt. Het rapport dat we maken is voor mensen op het ministerie en iedereen die met kinderen in instellingen werkt, zodat zij leren van jullie ervaringen. Als het rapport af is kunnen we jou een kort verslagje sturen over het onderzoek. Hierin kun je dan lezen wat wij van de geïnterviewde jongeren hebben geleerd. Ook staat in dat verslagje waar je, als je dat zou willen, het hele rapport kunt lezen.