Main content

21 mei 2014

Preventie van kindermishandeling is van groot belang voor de verwezenlijking van kinderrechten. Gemeenten hebben op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag een verantwoordelijkheid om de rechten van minderjarigen te realiseren. Het Kinderrechten­collectief zou dan ook willen zien dat alle gemeenten in Nederland een specifiek beleid hebben ten aanzien van kindermishandeling. Uit het op 21 mei 2014 gepubliceerde onderzoek van de Kinderombudsman over de mate waarin preventie van kindermishandeling is verankerd in gemeentelijk beleid, blijkt dat dit nog niet het geval is: een kwart van de gemeenten heeft nog geen specifiek beleid.

Daarbij geeft een aanzienlijk deel van de gemeenten aan verschillende preventiedoelstellingen niet opgenomen te hebben in hun beleid en dit in de toekomst ook niet te gaan doen. Het Kinderrechtencollectief zou gemeenten graag willen wijzen op de noodzaak en de verplichting die vanuit het VN-Kinderrechtenverdag bestaat om deze preventiedoelstellingen onderdeel van het lokale jeugdbeleid te laten zijn.

Het onderzoek van de Kinderombudsman biedt volgens het Kinderrechtencollectief belangrijke cijfermatige gegevens voor het monitoren van de naleving van kinderrechten. Om adequaat preventiebeleid te kunnen maken is de systematische verzameling van voldoende betrouwbare data onontbeerlijk. De gegevens die de Kinderombudsman in dit onderzoek heeft verzameld complementeren de data van Kinderen in Tel waarin aan de hand van kinderrechten-indicatoren de stand van zaken op het terrein van jeugdbeleid bijeen wordt gebracht.

Klik hier voor het rapport: Preventie van Kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid.