Main content

Op 10 april 2018 is in Arnhem het Kinderrechtkantoor geopend. Het Kinderrechtkantoor is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat in opdracht van kinderen werkt. Kinderen kunnen bij het Kinderrechtkantoor terecht als zij vragen hebben over bijvoorbeeld de omgang met hun ouder(s), over een uithuisplaatsing of wanneer kinderen te maken hebben gehad met de politie. Het Kinderrechtkantoor wil kinderen de kans geven om hun stem te laten horen en geeft kinderen juridisch advies.

Contact

Kinderen kunnen op een laagdrempelige manier contact opnemen met het Kinderrechtkantoor. Via de website kan een contactformulier worden ingevuld. Ook kunnen kinderen het Kinderrechtkantoor bellen en hun verhaal vertellen. Verder kan er ook een afspraak worden gemaakt om langs te komen op het kantoor. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden alleen met het kind gevoerd. Op deze manier krijgen kinderen een eigen plek om hun verhaal te doen. Wanneer duidelijk wordt dat een kind meer dan alleen juridische hulp nodig heeft, dan kan hij of zij worden doorverwezen naar een arts of psycholoog.

Overigens kunnen ouders/verzorgers (of hun advocaten) ook contact opnemen met het Kinderrechtkantoor als zij zich zorgen maken over het welzijn van het kind. Als ouders zijn gescheiden en problemen hebben over de omgangsregeling, kunnen zij ook contact opnemen. Het Kinderrechtenkantoor helpt dan helder te krijgen wat de kinderen van de omgangsregeling vinden en hoe er een beslissing gemaakt kan worden die in het belang van het kind is.

Kosten

Het is belangrijk om te weten dat de rekening in principe via de Raad voor Rechtsbijstand gaat. Is het belang van het kind hetzelfde als die van de ouder(s), dan zal de Raad voor Rechtsbijstand toetsen welke bijdrage de ouder verschuldigd is. Wanneer er sprake is van een tegenstrijdig belang van het kind met de ouder(s) waar hij of zij woont, dan worden de kosten volledig door de Nederlandse Staat gedragen.