Main content

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 juli de vierde periodieke Nederlandse rapportage inzake implementatie VN-Kinderrechtenverdrag aan de Tweede Kamer gestuurd. In de rapportage legt Nederland verantwoording af over het gevoerde beleid op het terrein van kinderrechten.

Op grond van artikel 44 IVRK zijn lidstaten die het VN-Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd verplicht periodiek verslag uit te brengen over het gevoerde beleid op het terrein van kinderrechten.

De vierde periodieke rapportage, over de periode oktober 2006 tot oktober 2011, die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft verzonden is nog niet de definitieve versie.  Deze wordt nog samengevoegd met de rapportages van Aruba, Curaçao en Sint Maarten tot één gezamenlijke Koninkrijksrapportage.

Download hier de vierde periodieke rapportage van Nederland inzake de implementatie van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind.

Download hier de aanbiedingsbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor eerdere berichtgeving van het Kinderrechtencollectief over de Kinderrechtenrapportage.

De concepttekst van de rapportage is meerdere malen besproken met de Kinderombudsman, de Commissie Gelijke Behandeling en vertegenwoordigers van organisaties voor kinderen en kinderrechten, verenigd in het Kinderrechtencollectief, waarvan  Defence for Children voorzitter is.

Zodra de rapportages van Aruba, Curaçao en Sint Maarten samengevoegd zijn, wordt de volledige  Koninkrijksrapportage aan zowel het VN- Kinderrechtencomité in Genève als aan de Tweede Kamer verzonden. Naar verwachting zal de Koninkrijksrapportage eind 2013/begin 2014 door het VN- Kinderrechtencomité in Genève worden behandeld.