Main content

Op 22 september is door het VN-Kinderrechtencomite in Genève de “General Comment on Public Budgeting for Children’s Rights” aangenomen. Deze General Comment nr. 19 is een gezaghebbende interpretatie van het VN-Kinderrechtenverdrag en het allereerste officiële VN-document dat gedetailleerde richtlijnen aan overheden geeft over hun wettelijke verplichting om te investeren in het realiseren van kinderrechten.

Het VN-Kinderrechtencomité benadrukt dat prioriteit geven aan kinderrechten in budgetten, op nationaal en regionaal niveau, zoals vereist wordt door het VN-Kinderrechtenverdrag van belang is. Het budgetteren van kinderrechten draagt niet alleen bij tot de realisatie van deze rechten, maar het zorgt op lange termijn voor een positieve impact op economische groei, duurzame en inclusieve ontwikkeling en sociale cohesie.
In de General Comment staan concrete aanbevelingen over de manier waarop Staten moeten zorgen voor voldoende, eerlijke en efficiënte mobilisatie van (financiële) middelen voor o.a. gezondheid, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen.

De General Comment geeft voor kinderrechtenorganisaties zoals Defence for Children een handvat om de overheid te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor beleid ten aanzien van kinderrechten en daar ook budget voor vrij te maken.

Klik hier voor “General Comment on Public Budgeting for Children’s Rights“, nr. 19 (in het Engels).

Klik hier voor een filmpje met uitleg over General Comment nr. 19 van Child Rights Connect. (in het Engels).

27 september 2016