Main content

Op 8 december 2015 heeft Yvonne ten Kate de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie: “Oost west, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen“. Deze prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten en wordt jaarlijks uitgereikt door Defence for Children samen met de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Yvonne’s scriptie werd uit een top vijf van genomineerden gekozen. De jury heeft de keuze voor haar scriptie gemaakt vanwege de actualiteit; er komt nu een groot aantal kinderen als vluchteling zonder ouders naar Europa die met het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen te maken krijgt. Daarnaast heeft haar scriptie een gedegen en wetenschappelijke benadering. De scriptie is beloond met een vrij te besteden bedrag van €1.000,-  en een georganiseerde reis naar Genève met een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Yvonne analyseert in haar scriptie de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ook wel amv’s). Het betreft één van de weinige regeling in het Nederlandse vreemdelingenrecht die specifiek op minderjarigen gericht is. Het in 2013 ‘herijkte’ beleid zorgde voor veel onduidelijkheid, Yvonne heeft hier met haar scriptie op een gestructureerde manier getracht helderheid in te scheppen. In het onderzoek heeft Yvonne niet alleen gebruik gemaakt van literatuur, maar ook van interviews met sleutelfiguren om zo een volledig beeld van de herijking van het beleid te kunnen schetsen. Yvonne gaf in haar presentatie aan dat het juist deze interviews waren die haar “de ogen hebben geopend”.

In zijn beoordeling roemde juryvoorzitter Jaap Doek haar goed onderbouwde eigen visie op de verhouding tussen het herijkte beleid en het internationale en Europese recht. Op grond van de conclusies uit haar scriptie heeft Yvonne enkele aanbevelingen gedaan die onder meer betrekking hebben op wat er volgens haar moet gebeuren om de regeling in overeenstemming te brengen met het internationaal en Europees juridisch kader. Tevens heeft zij een checklist ontworpen die volgens haar in de uitvoeringspraktijk gehanteerd zou moeten worden.

Voordat de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs werd uitgereikt, verwelkomde Aloys van Rest, directeur van Defence for Children, de aanwezigen. Na het welkomstwoord volgde een lezing door advocate Corrien Ullersma met als titel: “Hoeveel kind is een vluchtelingenkind? Perspectief op kinderrechten in het migratierecht”. Hoewel er nog veel te verbeteren valt, ziet zij kleine stapjes vooruit in het vooropstellen van het belang van het kind bij het maken van keuzes voor rechters in het vreemdelingenbeleid.

De vijf genomineerden kregen vervolgens kort de gelegenheid om hun scriptie toe te lichten. Dit deden zij allen op een enthousiaste en gedegen wijze.

Meer informatie
Kijk hier voor de genomineerden voor de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs.

Download hier de scriptie “Oost west, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen” van de winnaar Yvonne ten Kate.