Main content

02/05/2017

De rechtbank in Alkmaar moet de vraag beantwoorden of een twaalfjarige jongen verplicht kan worden zijn chemokuur te hervatten. De jongen heeft een hersentumor en wil niet verder behandeld worden. De ouders van de jongen zijn gescheiden en verschillen van mening over de vraag of hun zoon wel of niet moet doorgaan met zijn behandeling. De moeder ziet meer in alternatieve geneeswijzen, terwijl de vader wil dat zijn zoon de chemokuur hervat. Het is nu aan de rechtbank hierover een oordeel te vellen.

Toestemmingsvereisten voor een medische behandeling

In de Nederlandse wet staat dat een kind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar samen met zijn of haar ouders toestemming moet geven voor het ondergaan van een medische behandeling. Wanneer het kind geen medische behandeling wil, dan moet de arts de behandeling in principe stoppen. De arts moet er dan wel zeker van zijn dat het kind in staat is de gevolgen van zijn beslissing te overzien. In dit geval is de chemokuur in maart 2017 gestopt. De vader heeft het kort geding opgestart om de rechter te vragen of de chemokuur toch kan worden hervat omdat de overlevingskans van zijn zoon hiermee wordt vergroot.

De mening van het kind

Het is van groot belang dat de rechtbank, bij het nemen van haar beslissing, het belang van de jongen voorop stelt en goed luistert naar zijn mening, dit volgt uit de artikelen 3 en 12 van het Kinderrechtenverdrag. Aan de mening van de jongen moet passend belang worden gehecht, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkeling van de jongen. Over het algemeen geldt dat, naarmate een kind ouder wordt, er meer belang moet worden gehecht aan de mening van het kind. Maar, dit betekent niet dat de rechter de mening van het kind ook altijd moet opvolgen. Het is aan de rechtbank om een belangenafweging te maken en zo tot het oordeel te komen of de jongen zijn chemokuur wel of niet moet hervatten.

De rechtbank Alkmaar doet op 12 mei 2017 uitspraak.