Main content

Verdragstekst

Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast bepalingen aan die meer bijdragen tot de verwezenlijking van de rechten van het kind en die zijn vervat in:
a. het recht van een Staat die partij is; of
b. het in die Staat geldende internationale recht.

Kern

Regels die gunstiger zijn voor het kind dan de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag hebben voorrang.

Toelichting

Landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenen, moeten de kinderrechten in de nationale wetgeving opnemen. Als er in een land wetten of rechten zijn die kinderen beter beschermen dan het Kinderrechtenverdrag, dan hebben die wetten voorrang boven het Kinderrechtenverdrag.