Main content

Kinderen kunnen via het derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag een klacht indienen. Het VN-Kinderrechtencomité heeft in 2016/2017 veertien klachten ontvangen, waarin nationale rechtsmiddelen reeds zijn uitgeput. Nederland heeft het Klachtprotocol nog niet geratificeerd, waardoor Nederlandse kinderen niet kunnen klagen bij de VN. Het Kinderrechtencollectief pleit voor ondertekening en ratificatie van het Klachtprotocol.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft Nederland in 2015 opgeroepen het Klachtenprotocol te ratificeren: Concluding Observations United Nations Committee on the Rights of the Child June 2015: The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. Erkenning van de juridische status van minderjarigen die herstel van een schending van hun rechten zoeken, is een belangrijke stap naar betere rechtsbescherming voor kinderen. Voor Nederland als voorloper in het naleven van mensenrechten is de ratificatie een mooie gelegenheid om die rol ook voor kinderen op te pakken. Ook aangezien buurlanden waaronder België en Duitsland al hebben geratificeerd of getekend. De landen Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Slowakije en Oekraïne hebben het Protocol al geratificeerd.

Tijdens de Universal Periodic Review op 10 mei 2017 is Nederland door verschillende VN-Lidstaten, zoals Bulgarije, Ghana, Frankrijk en Panama gevraagd om het Klachtenprotocol te ratificeren. In totaal deden twaalf VN-lidstaten de aanbeveling aan Nederland om zo snel mogelijk het Optioneel Protocol nr. 3 bij het VN-Kinderrechtenverdrag, inzake een communicatieprocedure, ook wel klachtenprocedure genoemd, te ratificeren. Juist een individuele klachtenprocedure voor kinderen bij het VN-Kinderrechtencomité is gewenst, ook voor kinderen uit Nederland. Onder andere omdat kinderen vanwege hun procedurele handelingsonbekwaamheid een moeilijkere gang naar de rechter hebben aangezien bijvoorbeeld bij het zelfstandig starten van een juridische procedure. Een individuele gang om kinderrechtenschendingen aan te kaarten bij een onafhankelijk instituut als het VN-Kinderrechtencomité wordt daarmee ook mogelijk voor kinderen uit Caribisch Nederland.

Daarnaast is de ratificatie een mooie stap naar de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals SDG 16: Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all.