Main content

“Kids Rights Index geeft vertekend beeld”

Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 augustus 2016 middels een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de bevindingen van de KidsRights Index 2016. Nederland is op deze lijst fors gedaald ten opzichte van 2015. De Staatssecretaris is van mening dat de KidsRiright Index een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Volgens de Staatssecretaris betekent een hogere rang niet per definitie dat er meer wordt geïnvesteerd in kinderrechten.

De KidsRights Index meet jaarlijks aan de hand van een aantal domeinen hoe het staat met de naleving van kinderrechten. Per domein zijn een aantal indicatoren opgesteld. Volgens de Staatssecretaris wordt per individueel land gekeken naar verbetering of verslechtering van de indicator. De overkoepelende score wordt daarop gebaseerd, wat betekent dat landen die hoger of lager op de lijst staan dan Nederland niet per se meer investeren in kinderrechten. De indicatoren van de landen worden namelijk niet onderling vergeleken. De bevindingen van de KidsRights Index geven daarmee een vertekend beeld van de werkelijkheid, aldus de Staatssecretaris. Van Rijn geeft in zijn brief tevens aan dat de daling op de ranglijst komt omdat er op twee indicatoren binnen één domein slechter gescoord is dan voorheen. Dat heeft te maken met deConcluding Observations, de aanbevelingen, van het VN-Kinderrechtencomité van juni 2015. Zo is het Comité kritisch op het feit dat het in Nederland nog steeds mogelijk is om het volwassenstrafrecht toe te passen op 16- en 17-jarigen. De Staatssecretaris acht het echter wenselijk deze mogelijkheid in bepaalde gevallen te behouden. Volgens Van Rijn zijn er geen signalen dat het aantal gevallen waarin het volwassenstrafrecht wordt toegepast op minderjarigen toeneemt.

Het VN-Comité heeft zich daarnaast kritisch uitgelaten over de bezuinigingen op de Rijksbegroting die Nederland sinds 2009 heeft doorgevoerd. Volgens het VN-Comité betekenen deze bezuinigingen een verslechtering voor gezinnen en kinderen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. In de aanbeveling van het Comité waarin staat dat Nederland meer budget beschikbaar moet stellen, is volgens de Staatssecretaris niet gekeken naar het daadwerkelijke effect op het welzijn van kinderen. Van Rijn geeft aan dat het kabinet de bestrijding van armoede hoog op de agenda heeft staan, met specifieke aandacht voor gezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Het kabinet vindt kinderrechten uitermate belangrijk. De Staatssecretaris ziet de aanbevelingen van het VN- Comité dan ook als een sterke stimulans om de positie van alle kinderen in Nederland verder te verbeteren.