Digitale Wereld

De Global Privacy Assembly (GPA) nam eind oktober 2021 een resolutie aan over de rechten van kinderen in de digitale wereld. De resolutie is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en het, recent door het VN-Kinderrechtencomité uitgebrachte, General Comment nr. 25 over kinderrechten in relatie tot de digitale wereld.