Main content

In 2012 rapporteert het Kinderrechtencollectief aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het staat met de kinderrechten in Nederland. Maar liefst tachtig deelnemers waren op 3 mei 2011 in het Kinderrechtenhuis aanwezig om een inventarisatie te maken van onderwerpen – op het gebied van kinderrechten – die extra zorg en aandacht behoeven van de Nederlandse overheid. Oud-voorzitter van het Kinderrechtencomité, professor Jaap Doek, begeleidde en becommentarieerde de bijeenkomst: “De NGO-rapportage wordt voor het Comité gemaakt maar is eigenlijk een boodschap voor de Nederlandse overheid”, aldus Jaap Doek.

In 2012 brengt het Kinderrechtencollectief mede namens een brede achterban van kinderrechtenorganisaties de vierde NGO-rapportage uit. Een NGO-rapportage is een kritisch commentaar van het maatschappelijke middenveld op het nationaal en internationaal jeugdbeleid van Nederland. De Staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zijn verplicht om eens in de vijf jaar over de implementatie van het Verdrag in de nationale wetgeving en het jeugdbeleid aan het VN-Kinderrechtencomité te rapporteren. De Nederlandse overheid moet in maart 2012 rapporteren. De onafhankelijke NGO-rapportage zal in dezelfde periode verschijnen. In de NGO-rapportage zullen acht clusters van onderwerpen behandeld worden conform de richtlijnen van het Comité. Bij alle onderwerpen zullen de aanbevelingen die het Comité voor de Nederlandse overheid in 2009 geformuleerd heeft, het uitgangspunt zijn. In de NGO-rapportage zal het Kinderrechtencollectief niet alleen problemen beschrijven maar ook – zoals in de voorgaande NGO-rapportages – concrete oplossingen voorstellen die tot een verbetering van het Nederlandse jeugdbeleid kunnen leiden. Lees hier meer over de NGO-rapportage.

Naast de NGO-rapportage verschijnt ook een jongerenrapportage die samen met de NJR door jongeren zelf opgesteld wordt. Een jongerenrapportage is iets unieks in de praktijk van NGO-rapportages. Slechts in enkele landen worden jongerenrapportages gemaakt. Een onafhankelijke jongerenrapportage is een uitstekend voorbeeld van betrokkenheid van jongeren bij het jeugdbeleid en voor het Comité een bijzondere bron van informatie over kinderrechten, want het gaat tenslotte over hen!