Participatie

24/05/2022 Op 23 mei is in Den Haag de inspiratiebundel van artikelen ‘Jongeren en hun zorgen voor morgen’ gepubliceerd. Jongeren (0-27 jaar) maken zich zorgen om hun toekomst. De bundel is gemaakt door de veertien adviesraden van de regering en het parlement en roept de samenleving en politiek op om te zorgen dat de huidige en toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

23/04/2022 – De Nationale Jeugdraad en Defence for Children roepen namens het Kinderrechtencollectief en jongerenraden nieuwe gemeenteraadsleden op meer werk te maken van jongerenparticipatie. Op vrijdag 22 april 2022 overhandigden zij in Drenthe een raadsbrief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om kinderen en jongeren beter te betrekken bij beleidsvorming die hen raakt.